Cena je sestavljena iz dveh delo. Prvi del je enkraten strošek vpisa 4,90€ , drug pa letna najemnina 12€.

Obvezujemo se, da bo objava vidna na spletni strani www.nadzvezdami.si v ROKU 7 dni od prejema plačila.

 

Naročilnica

Prosimo, da nam izpolnjeno naročilo pošljete na elektronski naslov:
objave@nadzvezdami.si

ali poštni naslov:
NadZvezdami
Erjavčeva 8a
1233 Dob

!!! NE POZABITE !!! priložiti DOKAZILO da ste ali NAJMENIK GROBA, ali O SORODSTVENEM RAZMERJU - prvi ali drugi dedni red, ali ste bili vi naročnik pogreba in PRIPETI SLIKO ALI SLIKE za objavo, v nasprotnem bomo objavili samo žaro brez obrisa pokojne osebe.

Z naročilom soglašate s Splošnimi pogoji in Pogoji vpisa , ki so objavljeni spodaj.

Posebej pa opozarjamo iz Pogojev uporabe sledeče:
…Nekatere človekove pravice in temeljne svoboščine so varovane tudi po smrti posameznika. Obstaja pa tudi pravica do pietete. Pieteta je spomin na osebnost umrlega. Javna podjetja oz. upravljavci osebnih podatkov pokojnika, podatkov pokojnika ne smejo objavljati. Če pa se za objavo odločijo svojci je podana t. i. osebna privolitev v pravu varstva osebnih podatkov, ki za objavo nadomesti neobstoj eksplicitne zakonske podlage. Ta osebna privolitev svojcev oz. naročilo objave medijem oz. spletnim stranem pa je pooblastilo za objavo podatkov pokojnika. Naročnik oz. najemnik, ali ima za objavo osebnih podatkov pokojnikovo privolitev ali pa je pokojnikov ožji sorodnik oz. njegov zakoniti dedič prvega in drugega dednega reda. Tako naročnik soglašala z javno osebnih podatkov pokojnega… …Naročnik je kazensko in odškodninsko odgovoren če nima pravice do objave pokojnikovih osebnih podatkov oz. za objavo neresničnih podatkov, ki jih je posredoval, zato ponudnik ne daje nobenih jamstev za točnost objavljenih podatkov. Tudi v slučaju kakršnih koli odškodninskih zahtevkov s strani tretjih oseb v zvezi z vsebino objave na www.nadzvezdami.si , naročnik storitve prevzema vso odgovornost tako v materialnem kot pravnem in procesnem smislu…

PRVI DEDNI RED – pokojnikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci, pokojnikov zakonec oz. zunajzakonski partner.
RUGI DEDNI RED – ko ni potomcev - zapustnikovi starši, posvojitelj in njihovi potomci (pokojnikovi bratje in sestre), zakonec oz. zunajzakonski partner.